Naar top
Company Company

Med2Morrow-systeem van BIC Medical stroomlijnt uitgifte en verpakking van medicatie

Deel op:

CodeMeter beschermt intellectueel eigendom en biedt nieuwe bedrijfsmodellen via licentiesysteem

De integratie van Wibu-Systems CodeMeter licentie- en beschermingstechnologie in het innovatieve Med2Morrow systeem voor maatwerk medicijndistributie zorgt voor patiëntveiligheid en ondersteunt het bedrijfsmodel van BIC Medical.

Wibu-Systems, toonaangevend in licentie- en beschermingstechnologie voor software en andere digitale assets, leverde zijn CodeMeter-oplossing voor het Med2Morrow medicijnendistributiesysteem van BIC Medical. Dit bedrijf uit Elburg verkoopt een combinatie van hardware en software aan apothekers in Duitsland en Frankrijk voor het maken van medicatie op maat. Het Med2Morrow-systeem automatiseert het proces van nauwkeurige, veilige en betrouwbare verpakking en distributie van op recept geleverde medicijnen. CodeMeter beschermt de geavanceerde systeemsoftware tegen ongewenste manipulatie en garandeert daarmee de patiëntveiligheid. Tevens functioneert het systeem als een betrouwbaar licentiemechanisme ter ondersteuning van het bedrijfsmodel van het Nederlandse bedrijf.

Veel patiënten vertrouwen erop dat de door hun artsen voorgeschreven medicijnen conform het recept door een apotheker worden gemaakt en verpakt. Het uitgifteproces omvat per patiënt vaak een combinatie van verschillende medicijnen, verpakt in een zakje of in blisters in een hoeveelheid, afgestemd op het slikmoment van de patiënten. In Nederland berust de uitgifte van medicijnen voor een belangrijk deel bij ziekenhuizen of grotere apotheekinstellingen. In Duitsland en Frankrijk schrijft de wetgeving een andere vorm van bedrijfsvoering bij medicijndistributie voor. Daardoor zijn er in die landen veel meer individuele apothekers actief. Zij mogen geen fouten maken, aangezien die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de patiënt. Tegelijkertijd worden de zelfstandige apothekers geconfronteerd met een grotere werkdruk, beperkte middelen en een krappe personeelsbezetting. Hierdoor bestond er bij de apotheken in Duitsland en Frankrijk dringend behoefte aan een technologische oplossing die het proces van het verstrekken van medicijnen op maat kan stroomlijnen. BIC Medical pakte het probleem aan met zijn innovatieve Med2Morrow-systeem voor het uitgeven van medicatie op maat.

De oplossing bestaat uit ingenieus samengestelde hardware, gecombineerd met geavanceerde software, waarmee afgestemd op de recepten voor de individuele patiënten, medicijnen op maat worden gesorteerd en verpakt in een vorm naar voorkeur (zakje of strips). De software activeert en bewaakt het vulproces vanuit de cassette voorzien van rotor van veel naar één. Het proces verloopt in verschillende stappen, waarbij sensoren in de motor bases bijhouden dat er maar één pil valt. Er zitten in totaal 500 motorbases in een distributiemachine, waarin ingebouwde camera’s nauwkeurig de voortgang in de gaten houden. Voor liefhebbers van fijnmechanische precisietechniek vormt het inwendige een lustoord. Zodra een zakje is gevuld, wordt deze via verhitting geseald. Behalve via de cassettes kunnen ook minder vaak voorkomende medicijnen via een losse tray aan de order worden toegevoegd. Nieuw is de levering van pillen in een bakje in plaats van een zakje. Bij sommige instellingen genieten die de voorkeur omdat patiënten dan makkelijker hun medicijn kunnen innemen. De software laat het stappenproces efficiënt en soepel verlopen in samenhang met het aanwezige apotheeksysteem voor de bedrijfsvoering. De informatieoverdracht tussen het distributiesysteem en de apotheekapplicatie geschiedt via een standaard OCS-file.   

De kern van het systeem is software om de machinefuncties te besturen en de verstrekte medicijnen te volgen. Het beschermen van het intellectuele eigendom achter de software en het correct te gelde maken van het totale medicijndistributiesysteem is van belang voor het verdienmodel. BIC Medical koos voor de CodeMeter-technologie van Wibu-Systems om zijn rechten te beschermen en zich van inkomsten te verzekeren.

CodeMeter werd geïntegreerd in het proces om te monitoren of de ingebouwde applicatie werkt en of de dispenser-workflows correct worden geactiveerd. De juiste systeemlicenties zijn opgenomen in CodeMeter-dongles (CmDongles). De klanten van het Med2Morrow-systeem kunnen de dispensers alleen gebruiken met de juiste licenties die aan hun CmDongle zijn gekoppeld. Het systeem houdt het gebruik in detail bij en inventariseert de hoeveelheden verstrekte medicijnen om het systeem niet alleen te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of sabotage, maar ook om het facturerings- en onderhoudsproces te stroomlijnen. Klanten betalen voor de werkingsduur van de machine en/of het aantal verwerkte pillen. Bovendien werkt het Med2Morrow-systeem offline. Omdat licenties zijn opgenomen in CmDongles, kunnen BIC Medical-servicetechnici eenvoudig software en firmware ter plaatse bijwerken. Machinelicenties worden gecombineerd met onderhoudscontracten, zodat de apothekers die het systeem gebruiken zich geen zorgen hoeven te maken over het onderhoud van hun machines.

Rutger Visscher, Directeur bij BIC Medical: “Op aanraden van een collega-bedrijf in de branche hebben wij gekozen voor de beveiligings- en licentietechniek van Wibu-Systems. Het CodeMeter-systeem bepaalt of de applicatiesoftware werkt en of de workflow in de medicijnautomaat is geactiveerd, voor hoe lang en voor welke hoeveelheid. En nu zijn we er zeker van dat we worden betaald voor onze inspanningen.”

Marcel Hartgerink, algemeen directeur van Wibu-Systems NV, vult aan: “De Med2Morrow-applicatie van BIC Medical is een uitstekend voorbeeld van de kracht van CodeMeter. Aan de ene kant zorgt het voor integriteitsbescherming en een betrouwbaar geneesmiddelenregister voor patiënten, wat van vitaal belang kan zijn in levensbedreigende scenario's, en aan de andere kant biedt het een vorm van licentieverlening met inbegrip van implementatie van diverse bedrijfsmodellen voor BIC Medical en diens afnemers.”