Naar top
Company Company

Wibu-Systems levert wachtwoordbeheersysteem voor Siemens TIA Portal

Deel op:

Digitale identiteiten voor digitale ondernemingen

Wibu-Systems levert een voorziening voor het aanmaken van wachtwoorden voor Siemens Totally Integrated Automation (TIA) Portal V41 SP1 of hoger. Het aanvullende beveiligingsysteem is gebaseerd op de wachwoorden API van Siemens.

De gegevens over technische specificities van productontwerpen of productiemethoden, opgeslagen via TIA Portal, zijn meestal vertrouwelijk van aard. Omwille van de effectiviteit werken mensen in teamverband bij projecten met de gevoelige TIA Portal informatie. Van groot belang is dus een toegangscontrole, waarbij gebruikers alleen die projectgegevens kunnen inzien en wijzigen waartoe zij bevoegd zijn.

Wibu-Systems heeft op basis van de door Siemens beschikbaar gestelde open koppelingsfaciliteit (API: Application Program Interface) een wachtwoordregistratiesysteem ontwikkeld. Deze toepassing stroomlijnt de toegangsprocedures tot de opgeslagen kennis, inclusief de toewijzing van rechten om gegevens te wijzigen. Daarmee is het niveau van de toegangscontrole en de beveiliging van de technische data verhoogd. Men hoeft niet langer bevreesd te zijn dat wachtwoorden onbedoeld in de openbaarheid komen. Ze worden direct via de CodeMeter technologie opgeslagen op beveiligde hardware componenten als USB-dongles (met eventueel flash geheugen), geheugenkaarten (SD, microSD, CF en CFast) en speciale, functiegerichte chips (ASIC’s).

De CodeMeter technologie omvat ultra moderne, bedrijfsgebonden versleutelingsmethodieken, gebaseerd op openbare symetrische en asymetrische encryptiestandaarden, zoals AES 256-bit, RSA 2048-bit en ECC. De flexibiliteit van het systeem staat toe om de aanmaak en de registratie van wachtwoorden af te stemmen op de specificities van de bedrijven in samenhang met de digitale identiteit van hun TIA Portal gebruikers. Wachtwoorden laten zich zowel online als offline overdragen.

Wibu-Systems stelde al eerder haar kerntechnologie ter beschikking om de grenzen van traditionele bedrijfssoftware op te rekken in de richting van connectiviteit met industriële processen. Zo heeft B&R CodeMeter geïmplementeerd in haar ontwikkelingstool Automation Studio. Ook in de runtime versie van elke automation PC zit een CmStick, waarmee B&R haar intellectueel eigendom beschermt en gelijktijdig de afnemers toestaat hun eigen licenties te bewaken.

Een ander voorbeeld is 3S-Smart Software Solutions die CodeMeter uitkoos voor de CODESYS-ontwikkelomgeving en CODESYS-Runtime voor het beschermen van de broncode, gebruikt in zowel de projecten als op de doelsystemen.

Samen met Rockwell Automation ontwikkelde Wibu-Systems een licentie gebaseerde beveiliging in een set van drie componenten: afscherming van kritische onderdelen van de broncode; opstartbeveiliging van de runtime omgeving in controllers; een webportaal voor licentie- en rechtenbeheer. 

CodeMeter License Central vereenvoudigt het uitgifte- en distributieproces van wachtwoorden via een cloud gebaseerde service.