Naar top
Company Company

Takebishi integreert Wibu-System licentiebeheer en beveiliging met OPC-Server communicatie middleware voor fabrieksautomatiseringtechnologie van Mitsubishi

Share:

Takebishi, a Japan-based leader in FA solutions, has integrated Wibu-Systems’ CodeMeter technology into their Device XPlorer OPC Server and Device Gateway.

Takebishi, de in het Japanse Kyoto gevestigde distributeur en systeemintegrator van technologie van Mitsubishi Electric voor fabrieksautomatisering, heeft besloten het licentiebeheer- en beveiligingssysteem CodeMeter van Wibu-Systems te integreren met zijn middleware voor industriële communicatie.

Takebishi vervangt hiermee een reeks verschillende oplossingen van zowel eigen makelij als van andere partijen. Het licentiebeheer wordt geïmplementeerd in de vorm van hardware en software onder dezelfde technologische paraplu, aangeduid als DeviceXPlorer® OPC-Server Ver. 6. Het betreft een OPC-serversoftwaremodule die de connectiviteit met de diverse besturingssystemen op de fabrieksvloer regelt.

Takebishi’s DeviceXPlorer OPC-Server speelt een vitale rol bij de ontwikkeling van systemen voor ’smart industry’, waarbinnen machinegereedschap, PLC’s en robots onderling interacteren en productiedata delen. De als middleware aangeduide software oplossing ondersteunt 200 verschillende PLC-merken en kan samenwerken met de gangbare SCADA en ERP/MES applicaties. Terwijl industrieel internet of thing (IIoT) en slimme fabrieken zorgen voor de wendbaarheid waarmee manufacturing-as-a-service en andere nieuwe bedrijfsmodellen zijn te realiseren, neemt de kans op cybercriminaliteit toe. Digitale voorzieningen tonen zich kwetsbaar voor misbruik met onder meer het ongeoorloofd gebruik van intellectuele eigendomsrechten.

Takebishi vertrouwde voorheen op een simple vorm van licentiebewaking via registratie van en controle op serienummers, later gevolgd door een in eigen beheer ontwikkeld licentie algoritme in samenhang met een externe hardware gebaseerde beschermingstechnologie. Met het toenemen van de complexiteit van het licentiebeheer, ondervond Takebishi steeds meer problemen bij het invoeren van innoverende technologie voor het creëren van virtuele omgevingen en de ondersteuning van Docker, een veel gebruikte toepassing voor efficiente en veilige distributie van softwaremodules, verpakt in containers (microservices).

Met CodeMeter volledig ingebed in de nieuwste versie van DeviceXPlorer OPC-Server, beschermt Takebishi de communicatie middleware tegen ongeautoriseerd gebruik, inbraak en diefstal van softwarecomponenten. Gelijktijdig verkrijgt men flexibiliteit in het toepassen van het licentieregistratie- en beheersysteem. Daarmee laten zich alle mogelijke vormen van het aanmaken en controleren van licenties realiseren. Bij de verschillende klanten in uiteenlopende industriële sectoren kan dat gaan om online of offline toepassingen, via software op locatie of vanuit de cloud en via hardware containers (dongles) of software containers vanwege het gemak online licenties over te dragen en te activeren. En dankzij de volledige ondersteuning van Docker, is CodeMeter gemakkelijk in te passen in het afhandelsysteem voor fabrieksinformatie via OPC UA communicatie onder Docker.